STHLM / SUOMI

[No blog posts to show ...publish here]

Ett syskonskap

Sverige och Finland har alltid haft en mycket nära relation, som ett syskonskap i utsträckt mening. I Finland dyker relationen med Sverige upp i många faktiska historiska sammanhang (allt från regeringsförslag till nyhetsrapporteringar) och i Sverige ses den som en viktig del i historieberättelsen, särskilt under 1900-talet.

Det som idag utgör Finland annekterades av Sverige redan på 1200-talet och styrdes av det svenska kungahuset ända fram till år 1809 då Ryssland tog över. När Finland blev självständigt år 1917 behöll man traditionen att driva statsförvaltning och högre utbildning i mångt och mycket på svenska.

Mycket goda relationer

Den svensk-finska relationen tog viss skada under efterkrigstiden då Sveriges ekonomi snabbt och stadigt gick uppåt samtidigt som livet i Finland var hårt. Efter år 1990 kan man säga att en balans återställts och idag är de två grannländerna åter på god fot med varandra. 

Än idag finns det starka svenska traditioner i Finland, inte minst språkliga. Finska barn får t ex läsa svenska i skolan.